38

آوریل 23, 2010

«یکی» گفت : سینه چیست؟

«اون یکی» گفت : عضوی است در بدن زنان،که هم دل و دین مردان را به لرزه

 در می  آورد،و هم زمین را.

Advertisements

37

مارس 12, 2010

«یکی» گفت : خوش به حالت.

«اون یکی» گفت : بد به حالت،که میگی خوش به حال من.

36

اوت 10, 2009

«یکی» گفت :این 4سال دوم چی میشه؟

«اون یکی » گفت : مطمئن باش هرچی بشه،از این بدتر نمیشه.

35

مارس 31, 2009

«یکی» گفت : اگه گفتی تو سال 88 چه کاری بیشتر از همه میچسبه؟

«اون یکی» گفت : اسراف.

34

مارس 6, 2009

«یکی» گفت : وظیفه ما به عنوان یه ایرانی،در انتخابات بعدی چیه؟

«اون یکی» گفت : به هیچ وجه به خاتمی رای ندیم.

33

فوریه 11, 2009

«یکی » گفت : من و تو وقتی باهم بشیم چی میشیم؟

«اون یکی » گفت : من !

32

فوریه 7, 2009

«یکی» گفت : ماهواره امیدم رو که هوا کردن

«اون یکی » گفت : اونی که هوا کردن ماهواره نبود،چیز دیگه بود.

31

فوریه 1, 2009

«یکی» گفت : اگه به جای مردا،زنا بر دنیا حکومت میکردن،اونوقت چی میشد؟

«اون یکی» گفت : هیچی،فقط باید تعداد جنگائی که بشرتا حالا انجام داده رو

 به توان دومیرسوندی.

30

ژانویه 21, 2009

«یکی» گفت : شنیدی برنامه نود رو تحریم کردن؟

«اون یکی» گفت : من اگه جا اون بودم،تو برنامم میگفتم

این کاغذ پاره ها واسه ما هیچ اهمیتی نداره و تاثیری رو ما نمیزاره.

29

ژانویه 19, 2009

«یکی» گفت : میدونی که منتظرت میمونم.

«اون یکی» گفت : واسه همینه که دیگه قرار نیس برگردم.